Nhà máy

Xưởng dệt
Phòng cắt

Xưởng dệt

Phòng cắt

Khu vực may
Phòng đóng gói

Khu vực may

Phòng đóng gói

Kho
Xưởng

Kho

Xưởng